Bra fakturaköp Archives - Våra finaste företag för Snabblån | Tjänster för dig privat & företag

Fem vägar för bättre likviditet

För en del företag kan likviditetsproblem uppstå även om de har ett gott resultat och stor orderingång. Framförallt handlar det om när egna inköp behöver ske och fakturor sedan skickas med långa betalningstider. Kortfattat innebär därmed likviditet företagets möjlighet att hantera löpande kostnader. För att få bättre likviditet finns flera vägar att gå. Bland annat kan man som företagare göra detta:

Vänta inte med fakturering

En del företag väntar med att fakturera till i slutet av månaden. Man tar därmed itu med det administrativa arbetet med fakturaköp en gång per månad. Men det innebär även att arbete som utförs i början av månaden faktureras i slutet av månaden och sedan betalas inom en månad dvs. i slutet av nästkommande månad. På detta sätt kan det vara två månader mellan utfört arbete och att pengarna kommer in. Ta för vana att alltid fakturera direkt när arbetet är utfört.

Sälja fakturor

Factoring innebär flera vägar till en bättre likviditet. Fakturor kan både belånas och säljas. Ett företag som väljer att använda fakturaköp som nämner på sina fakturor viket finansbolag det är som är inkopplad för tjänsten. Det är därmed till dem som betalningen ska ske till. Med andra or säljer man rätten att få in pengar (fordran) från en kund.

Kostnaden för factoring beror på främst om man väljer factoring med eller utan regressrätt efter fakturaköp. Är det enbart likviditeten som behöver förbättras kan man med fördel välja med regressrätt eftersom det håller nere kostnaden. Att välja factoring utan regress innebär att finansbolaget som erbjuder tjänsten helt och hållet tar över skulden och därmed även rätten att driva in den. Med regress har de rätten att sälja tillbaka fakturan om den inte betalas enligt gällande avtal.

Se över flexibla krediter

Den kredit som passar bäst för företag med kortsiktiga likviditetsproblem är kontokrediten. Räntan är förhållandevis låg och krediten kan användas extremt snabbt och enkelt. Man kan även se över krediterna på kreditkorten även om dessa inte är tänkta att användas vid större likvida problem.

Kanske kan en lösning vara att höja kontokrediten och därmed få tillgång till likvida medel under kortare period. Det är däremot viktigt att kontokrediten inte blir ett långvarigt sätt att låna pengar då företagslån är bättre i dessa situationer.

Hyr istället för köp

Att leasa en bil skapar en betydligt mindre påverkan på likviditeten mot att köpa den. Detsamma gäller en rad större maskiner. Genom olika hyresavtal får man även säkerheten i service och underhåll vilket därmed minimerar risken för oväntade stora kostnader.

Read More