Olika trycktekniker - Våra finaste företag för Snabblån | Tjänster för dig privat & företag

En tryckteknik är en teknik som används för att skapa tryck på en yta. Generellt är det mycket plana ytor då trycktekniken är svår att applicera på ojämna ytor. Det finns flera olika trycktekniker som primärt används på ett tryckeri. Vissa av dessa kan även användas i hemmet av privatpersoner.

Tryckform

I detta fall finns en statisk tryckform som används för att skapa trycket på exempelvis ett papper eller duk. Om ett tryckeri jobbar med att trycka tidningar så är det ofta denna tryckform som används. Det handlar om stora upplagor och kan därmed även gälla liknande produkter.

Icke-tryckform

Detta är ett samlingsnamn för alla trycktekniker som inte använder en tryckform. Trycket kan i detta fall istället uppstå genom exempelvis en utskrift för ditt tryckeri göteborg av en bläckstråleskrivare . Även detta är vanligt på ett tryckeri och inte minst inom marknadsföring och annat inom reklam. För privatpersoner bör denna tryckteknik vara den vanligaste då många har en skrivare i hemmet.

Högtryck

Enklaste sättet att förklara högtryck är att visa en stämpel. En del av ytan står ut från övriga delar vilket skapar ett tryck när detta appliceras på en yta.

Djuptrycket

Detta kan sägas vara motsatsen till högtryck. Istället för att delar är upphöjda då är det nedstänkta delar som skapar det tryck som eftersöks. Detta är vanligast inom olika konsttryck samt industriella produktioner. Inte lika vanligt på ett tryckeri som gör klassiska trycksaker.

Genomtryckning

Denna tryckform går ut på att färgen som appliceras går igenom materialet på de ställen som tryck skett samtidigt som det inte går igenom på övriga ställen. För att sätta detta i en praktisk tillämpning kan en stencil nämnas.

Offset

Offset är ett samlingsnamn för de trycktekniker som innebär att tryckplåt och cylinder används. Den stora fördelen är kvalitén. Ytan blir skarp, ren och mycket hållbar. Det passar främst till material så som papper, läder, trä och tyg. Allt som kan utsättas för tryck från de valsar (cylindrar) som används.

Det är inte ovanligt att ett tryckeri har ordet ”off-set” i namnet vilket därmed visar på vilken slags verksamhet som erbjuds till kunderna.

Silkscreentryck

Färgen pressas igenom en polyesterväv med hjälp av en skrapa. Samtidigt används schabloner för att skydda de områden som inte ska färgsättas. På detta sätt är det dessa schabloner som avgör tryckets utseende. En nackdel med denna tryckform är att enbart en färg kan användas per gång. Man måste därefter vänta på att färgen har torkat innan nästa färg kan användas.