Våra finaste företag | Tjänster för dig privat & företagOur Blog

Pris för att anlita en snickare 

Sedan ROT-avdraget infördes har det blivit mer prisvärt att anlita en snickare som http://snickarenigöteborg.se/. Med ROT-avdragets intåg har summan för att anlita en snickare reducerats med cirka en tredjedel. Detta har gynnat både snickarbranschen med fler jobb, men även dig som kund med billigare priser. ROT-avdraget ger dig som kund möjlighet att dra av 30 % av arbetskostnaderna på upp till 50 000 kronor per person per år när du anlitar en snickare. För att kunna utnyttja hela beloppet krävs det att du har betalat tillräckligt med skatt. Är du osäker kan du kontakta Skatteverket och få svar på frågor gällande ROT-avdraget samt få svar på vad du är berättigad till. 

Timpris för en snickare 

Vanligt förekommande för snickare och hantverkare överlag är att ett timpris anges för jobbet som ska göras. Vad som sedan blir den totala arbetskostnaden för dig som kund specificeras på fakturan med ett timpris multiplicerat med timmarna som snickaren har jobbat. Det finns även möjlighet att reglera ett tak på vad totalkostnaden får bli, men då ska detta tas innan ett avtal skrivs med snickaren. Enligt konsumenttjänstlagen får en avvikelse på 15 % förekomma om inget annat har bestämts innan ett avtal har skrivits på med en snickare. Denna extra arbetskostnad ska dock specificeras på fakturan. Så små avvikelser är vanligt förekommande om inget annat har beslutats innan ett avtal har skrivits. Timpriset för en snickare kan variera och detta gäller generellt för alla yrkesgrupper inom byggbranschen. Ett rimligt timpris för en snickare är cirka 500 kronor i timmen. Snickare tillika andra yrkesgrupper inom bygg sätter sina egna priser i slutändan och därmed avgörs det hela i förhandlingarna mellan dig som kund och snickaren du ska anlita. Ett tips är att om du ska anlita en snickare kan du kontakta flertalet olika firmor. Många av snickarfirmorna erbjuder en gratis offert som du får ett prisförslag på. Genom denna tjänst kan du enkelt jämföra de olika priserna som erbjuds av de olika firmorna och i slutändan förhandla dig till ett bättre pris. 

Andra ting som påverkar priset för att anlita en snickare 

Ett specifikt timpris för en snickare är svårt att ange eftersom det varierar och skillnaderna från en firma till en annan kan vara stor. Andra ting som påverkar priset för att anlita en snickare är omfattningen av jobbet som ska utföras. Även var du bor kan ha bidragande orsaker till priset. Exempelvis är det generellt dyrare att anlita en snickare i en storstad. Den sista orsaken till vad priset i slutändan blir är din egen förhandlingsförmåga när du anlitar en snickare. 

Read More

Att tänka på inför takarbete 

Att se efter sitt tak är betydligt mycket viktigare än många tror. Faktum är att taket helt en eller delvis behöver bytas ut med jämna mellanrum. För att taket ska hålla sig så fräscht och i så bra skick som möjligt gäller det att se efter det och sköta det korrekt. 

När är det dags att byta ut taket? 

För att veta när det är dags att se över taket – lägg nytt tak, och utföra något slags takarbete behöver du först och främst veta vilket material ditt tak är av. Olika takmaterial har nämligen olika lång hållbarhet och kan kräva olika typer av underhåll för att de ska hålla bra skick. Tegeltak kan exempelvis hålla fin kvalité uppåt 100 år, medan plåttak har halva den livslängden. Oavsett hur lång livslängd ditt tak har kanske du inte ens vet när det senaste byttes ut. I många fall hinner många ägare köpa och sälja ett hus och årtalet när taket senaste byttes ut slarvas bort med åren. Även om det aldrig skadar att byta ut taket är det en relativt kostsam investering som du säkerligen inte vill göra om det inte är behövligt. I vissa fall kan det räcka med att utföra något annat slags takarbete som exempelvis en takrenovering, för att bibehålla takets kvalité. Tegelpannor - mossa på tak

Inspektera taket 

Om dina takpannor ser förhållandevis fräscha och hela ut är det inte säkert att hela ditt tak behöver bytas ut. Det är dock viktigt att även se över isoleringen och tätningen som finns under takpannorna. Här kan det nämligen finnas skador som inte syns utifrån som kan orsaka svåra skador på huset. Du kan inspektera isoleringen och tätningen lättast genom att ta dig upp till den våg som finns närmast taket inifrån huset. Inspektera isoleringen och tätningen därifrån och se över om du ser några skador. Om du upplever någon konstig lukt, ser en fysisk skada eller känner en skada, måste detta repareras och åtgärdas omedelbart. Om det luktar mögel har skadan funnits under en tid, vilket gör det desto viktigare att du åtgärdar skadan så snabbt som möjligt. Beroende på hur allvarliga skadorna är kan det i vissa fall räcka med att laga eventuellt läckage och byta ut isolering och tätning. Det är dock smart att se över hela taket vid reparation för att säkerställa att det inte uppstått några andra skador. 

Anlita alltid proffs för takarbete 

Ge dig aldrig på något takarbete på egen hand. Delvis kan det vara farligt och delvis finns det en risk för att du orsakar mer skada än nytta om du exempelvis försöker reparera en skada. Anlita en professionell takläggare och låt dem inspektera ditt tak och ge förslag på åtgärder som de anser är lämpliga. 

Read More

Läcksökning värmesystem

Läckor i värmesystemet är absolut inte någonting du vill råka ut för. Men misstänker du att du har en läcka så är det viktigt att du åtgärdar den så snabbt som möjligt. Ju längre läckan pågår desto större blir skadan och även kostnaden för reparationer.

Hur vet jag att mitt värmesystem läcker?

Trycket i ett vattenburet värmesystem i en villa ska ligga på cirka 0,5-0,8 bar. Skulle trycket sjunka ska du fylla på vatten. Fortsätter trycket att vara lågt kan du börja misstänka en vattenläcka. Ett annat tecken på vattenläcka är gummislangarna mellan pannan/cirkulationspumpen och golvslingorna “svettas”. Det vill säga att det droppar vatten på utsidan av slangarna. Att du hittar vatten på utsidan av ditt värmesystem eller på golvet nedanför är ett starkt tecken på en vattenläcka.

Läcksökningsmetoder

Det finns en rad olika metoder för läcksökning som kan användas för att lokalisera exakt var läckan befinner sig och åtgärda problemet.

Korrelation

En metod som ger dig möjligheten att snabbt och säkert lokalisera läckan med aquademica. Den går till så att man placerar ut två så kallade “lyssnare” om var sida av läckan. Sedan jämförs ljudet mellan de två lyssningspunkterna och på så sätt lokaliserar man var på ledningen läckan befinner sig.

Lyssning

Genom att använda en digital utrustning som lyssnar efter så kallade “läckljud”, kan läckan lokaliseras snabbt av aquade. En säker metod för att hitta många olika typer av läckor. Resultatet av de ljud som den digitala lyssnaren har plockat upp analyseras och man kan snabbt skapa sig en bild av var läckan befinner sig.

Spårgas

Denna metod är effektiv för att lokalisera mindre läckor. Den går ut på att systemet fylls med gas. Därefter kan en mycket känslig rökdetektor användas för att se var det finns spår av gas som trängt ut där läckan befinner sig.

UV-belysning

UV-belysning är också en metod som kan användas för att hitta väldigt små läckage. Det är även en bra metod för att kontrollera tätheten. Metoden går ut på att vattnet färgas med pyranin. Därefter används en UV-lampa för att belysa rören. Pyraninet kristalliseras på platsen där vattnet har trängt ut och fångas upp av UV-lampan.

Sök hjälp i tid

Om du misstänker en läcka är viktigt att du genomför en läcksökning så fort som möjligt. Genom att använda metoder som korrelation, lyssning, spårgas eller UV-belysning kan läckan lokaliseras snabbt och smidigt. Hör av dig till en expert idag så slipper du alla kostnader som det innebär att åtgärda en läcka som har pågått under en längre tid.

Read More

Minneslund eller egen gravplats

En del skriver ner hur de önskar ha sin begravning och var de vill begravas. Ofta förvaras detta dokument hos en begravningsbyrå. Då blir det enkelt för de efterlevande. Vet man inget om den avlidnes önskan får det bli så som de anhöriga själva känner att de vill göra. För en del är det viktigt att ha en specifik gravplats att gå till för andra räcker det med en minneslund för en stund av stillhet. Det kan vara avståndet mellan gravplatsen och de anhöriga som avgör vad man väljer. I kontakten med en begravningsbyrå får man hjälp att komma fram till ett beslut.

Minneslund

Askan efter en avliden person läggs i en urna. Urnan grävs ner i en minneslund, alternativt att askan spridas ut i lunden Det här är en anonym form av gravplats. De efterlevande är inte med när askan grävs ner eller sprids ut, eftersom de inte ska veta exakt var den finns. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som ombesörjer detta moment. När det är utfört får de anhöriga ett så kallat minneslundsintyg från sin begravningsbyrå i göteborg.

Det finns en särskild plats att sätta blommor och ljus på. Det gör att de efterlevande får en plats att gå till och minnas. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln av minneslunden. Kostnaden för gravsättning och skötsel tas från begravningsavgiften som betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige.

Egen gravplats

Väljer man en egen grav eller familjegrav kostar det inget att få en gravrätt. Det ingår i begravningsavgiften. En begravningsbyrå kan informera om olika typer av gravplatser.

Oftast vill man ha en gravsten eller kors på plats. Det finns stenar och kors i många olika utföranden. Det kan vara en stående eller liggande sten. Kors kan vara gjorda av ett järn eller trä. Önskar man designa något eget brukar det gå bra men då till en ökad kostnad.

Skötseln av en grav med sten eller kors ligger på de efterlevandes ansvar. Man kan köpa hela skötseln eller delar av den från kyrkogårdsförvaltningen.

På några kyrkogårdar anordnas en plats för gravsättning av urnor med endast en lite stenstod per urna. Stenstoden är försedd med en liten metallbricka där den avlidnes namn står. De efterlevande får en plats att gå till, men de behöver inte ansvara för skötseln. Det gör kyrkogårdsförvaltningen.

En helt ny företeelse på en gravsten eller ett kors är att man monterar en QR-kod på ena sidan. Den QR-koden leder till en digital minnesruna.

 

Read More

Billigare begravning – så gör du

En begravning behöver inte vara överdådig för att vara värdig. Tvärtom lämnar många kvar önskemål om att själva ceremonin ska utformas så enkelt som möjligt både för att göra det lättare för anhöriga och för att det inte ska bli för dyrt. Man kan arrangera den både med hjälp från en begravningsbyrå eller på egen hand men oavsett finns många val man kan göra för att hålla nere kostnaderna.

Begravningsbyrå eller inte

Det finns inget som säger att man måste anlita en begravningsbyrå för att arrangera en begravning. Däremot får man mycket hjälp med det pappersarbete som måste göras i samband med ett dödsfall. Man får också hjälp med kontakterna som måste ske hos olika myndigheter och det kan vara skönt att slippa ta tag i det själv. Vill man däremot göra det på

egen hand för att hålla nere kostnaderna så går det bra men man får istället räkna med en hel del jobb.

Fixa egna dekorationer

Även om dom allra flesta väljer att anlita en begravningsbyrå går det att göra som val som kommer hålla nere totalkostnaden. Till exempel så är det både vackert och vanligt med blommor i samband med en begravning men det är också väldigt dyrt. Stora buketter, kistdekorationer och kransar är inte heller det något man måste ha utan man kan lika väl fixa egna fina dekorationer till ceremonin. Är det sommar finns möjlighet att plocka vildvuxna blommor att använda sig av istället. Är det vinter är det svårt att få tag i blommor av en begravningsbyrå stockholm utan att köpa men i dom fallen kanske det räcker med en handblomma och ett inramat foto av den bortgångne på kistan. Att lägga på en personlig ägodel gör också ceremonin otroligt personlig och funkar väldigt bra dom dekoration. Väljer man en kista av billig modell är dessa ofta helt i trä och vill man då göra det finare kan man enkelt lägga på ett bårtäcke under tiden dom ceremonin hålls.

Mindre sammankomst efter ceremonin

Det är också vanligt att man samlas tillsammans för att äta en bit mat eller fika efter en begravning men det är inte för fikandets skull man träffas, utan för att prata och minnas den avlidne. Det räcker gott och väl att bjuda på kaffe och en liten godbit istället för till exempel exklusiva smörgåstårtor som annars är vanligt förekommande. Behöver man hålla nere kostnaderna kan man även välja att bara bjuda in dom allra närmsta och ett bra alternativ är att hålla till hemma hos någon istället för att hyra en lokal.

Oavsett om man anlitat en begravningsbyrå eller inte så finns det många saker man kan göra på egen hand och det kan finnas många olika anledningar till varför man vill arrangera en billigare begravning. Det vanligaste är dock att det inte finns så mycket pengar kvar i dödsboet och man får helt enkelt nöja sig med det som finns. En värdig begravning handlar dock inte om hur exklusiv kistan är eller hur många blomsterkransar som pryder lokalen, utan man kan göra det minst lika fint och minnesvärt med enklare medel.

Read More

10 Frågor om fakturaförsäljning

Vad innebär det att sälja fakturor?

Att sälja fakturor innebär att man överlåter fakturan till ett factoringföretag. För detta får du som företagare fakturan betald och därmed en bättre likviditet snabbt. Dessutom behöver du som företagare inte bry dig om att skicka ut påminnelser med mera. Eftersom fakturan är överlåten kan istället fokus läggas på annan verksamhet än att hantera fakturor.

Vad innebär regress?

Regress innebär att du som företagare förbinder dig att köpa tillbaka fakturorna i det fall som kunden inte har betalat fakturan inom en viss tid efter att den förfallit. Factoringföretaget har alltså hand om fakturan och påminner kunder om att betala. Men skulle detta ändå inte ske kan de utnyttja regressen och ”sälja tillbaka” fakturan till dig som företagare.

Att sälja fakturan utan regress innebär därmed att factoringföretaget inte har denna möjlighet. Har de väl köpt fakturan kan de inte kräva att få sälja tillbaka den. För dig som företagare kostar detta något extra men i gengäld har du tryggheten att du aldrig behöver ha hand om fakturor som inte blir betalda.

Vilka företagsformer kan sälja fakturor?

Alla företag kan sälja fakturor. Det kan finnas olika krav mellan olika factoringföretag men generellt accepteras fakturaförsäljning oavsett företagsform.

Kan alla fakturor säljas?

Det som främst avgör om ett företag kan sälja sina fakturor eller inte är kundens betalningsförmåga. Factoringföretag gör kreditbedömningar och köper därmed inte fakturor där de anger att risken är för hög. Detta eftersom det skapas mer administration och dålig lönsamhet om fakturorna inte blir betalda.

Du som företagare kan därmed komma i en situation där du får sälja fakturor till vissa kunder men måste behålla dem till andra.

Vad kostar det?

Det finns flera olika prisnivåer vid fakturaförsäljning. Det kan vara uppstartskostnader hos , årskostnader men framförallt en kostnad per såld faktura. Ett par företag har valt att enbart ha en procentuell avgift på hela summan och därmed uteslutit uppläggningsavgifter och andra avgifter.

I Sverige är det vanligt att kostnaden är 2 – 5% förutsatt att det är med regress. Bland annat påverkar volymen och kreditrisken kostnaden.

Till vilka kan man sälja fakturor?

Factoring har funnits länge i Sverige men det har utvecklats kraftigt de senaste 10 – 15 åren. Idag är det därmed inte renodlade factoringföretag som erbjuder denna tjänst utan den finns även tillgänglig hos flera andra finansiella företag. Ett exempel är bokföringssystem som kan ha factoring inbyggt i systemet. Det är naturligt steg att man som företagare därmed har överblick över sina fakturor och kan välja att sälja dem när så önskas.

Finns det någon risk för mig som företagare?

Den ”risk” som framförallt uppstår är att factoringföretaget har all kontakt med din kund. Om kunden inte betalar är det dessa som sköter påminnelser och eventuella inkassokrav. I värsta fall kan kunden uppleva att man blir dåligt bemött och därmed slutar anlita ditt företag. Även om det är ett externt företag som har hand om fakturorna och står bakom detta bemötande så är det inte alla kunder som ser skillnaden mellan ditt företag och det factoringföretag som anlitas.

Read More

Fem vägar för bättre likviditet

För en del företag kan likviditetsproblem uppstå även om de har ett gott resultat och stor orderingång. Framförallt handlar det om när egna inköp behöver ske och fakturor sedan skickas med långa betalningstider. Kortfattat innebär därmed likviditet företagets möjlighet att hantera löpande kostnader. För att få bättre likviditet finns flera vägar att gå. Bland annat kan man som företagare göra detta:

Vänta inte med fakturering

En del företag väntar med att fakturera till i slutet av månaden. Man tar därmed itu med det administrativa arbetet med fakturaköp en gång per månad. Men det innebär även att arbete som utförs i början av månaden faktureras i slutet av månaden och sedan betalas inom en månad dvs. i slutet av nästkommande månad. På detta sätt kan det vara två månader mellan utfört arbete och att pengarna kommer in. Ta för vana att alltid fakturera direkt när arbetet är utfört.

Sälja fakturor

Factoring innebär flera vägar till en bättre likviditet. Fakturor kan både belånas och säljas. Ett företag som väljer att använda fakturaköp som nämner på sina fakturor viket finansbolag det är som är inkopplad för tjänsten. Det är därmed till dem som betalningen ska ske till. Med andra or säljer man rätten att få in pengar (fordran) från en kund.

Kostnaden för factoring beror på främst om man väljer factoring med eller utan regressrätt efter fakturaköp. Är det enbart likviditeten som behöver förbättras kan man med fördel välja med regressrätt eftersom det håller nere kostnaden. Att välja factoring utan regress innebär att finansbolaget som erbjuder tjänsten helt och hållet tar över skulden och därmed även rätten att driva in den. Med regress har de rätten att sälja tillbaka fakturan om den inte betalas enligt gällande avtal.

Se över flexibla krediter

Den kredit som passar bäst för företag med kortsiktiga likviditetsproblem är kontokrediten. Räntan är förhållandevis låg och krediten kan användas extremt snabbt och enkelt. Man kan även se över krediterna på kreditkorten även om dessa inte är tänkta att användas vid större likvida problem.

Kanske kan en lösning vara att höja kontokrediten och därmed få tillgång till likvida medel under kortare period. Det är däremot viktigt att kontokrediten inte blir ett långvarigt sätt att låna pengar då företagslån är bättre i dessa situationer.

Hyr istället för köp

Att leasa en bil skapar en betydligt mindre påverkan på likviditeten mot att köpa den. Detsamma gäller en rad större maskiner. Genom olika hyresavtal får man även säkerheten i service och underhåll vilket därmed minimerar risken för oväntade stora kostnader.

Read More

Webbyrå som hjälper dig att synas på Google

En hemsida är första steget – att synas på Google är nästa. Har du inte kunskaper inom sökmotoroptimering är enklaste vägen upp på sökmotorn att köpa in tjänsten. Det kan göras inom dessa branscher.

Webbyrå

De flesta lite större företag låter en webbyrå bygga deras hemsida. Länge var det just enbart att bygga hemsidor som dessa företag gjorde. Men när efterfrågan har blivit större på digital marknadsföring och byggandet av sidan tätt sitter ihop med sökmotoroptimering går det idag ofta att köpa tjänster av en webbyrå som förbättrar sidans position på Google.

Även om det varierar i storlek och antal tjänster är det mycket vanligt att du kan vända dig till en webbyrå och få det mesta inom sökmotoroptimering levererat.

SEO-byrå

En SEO-byrå jobbar uteslutande med optimering mot Google. Fördelen är att de är väl insatta i arbetet och följer de trender och den utveckling som sker på området. I vissa fall finns däremot en nackdel att de inte genomför ändringar som behöver ske på hemsidan. Det är exempelvis vanligt att de genomför en kartläggning av hemsidan och noterar vilka ändringar som behöver genomföras. Sedan lämnar de över en rapport på detta. Nu får du som företagare ta med dig rapporten till din webbyrå som därmed får implementera ändringarna.

Det som byrån även kan hjälpa till med är att hyra ut eller sälja länkar som pekar mot din webbplats. Många SEO-byråer har enorma nätverk av webbplatser som de kan använda för att skaffa de länkar som ger ”poäng” hos Google. Detta är en av de punkter som ofta skiljer en SEO-byrå mot en webbyrå utifrån att en webbyrå mer sällan har dessa stora nätverk att jobba mot.

SEO-skribenten

En SEO-skribent skriver texter som är utformade för att möta Googles krav för att premieras i sökresultatet. Förr handlade det om att använda nyckelord ofta och i olika böjningar. Idag lägger Google större vikt vid användarvänlighet vilket gör att indelning, ordval, meningsbyggnad och struktur väger tungt.

I jämförelse med de tjänster som kan köpas hos SEO-byrå och stockholmswebbyrå.se är kostnaden för text betydligt lägre. Ett första steg kan därmed vara att se över sin webbplats och se till att enbart ha unik text på alla sidor. Ett jobb som passar väl för en SEO-skribent att utföra. Därutöver skriver dessa skribenter ofta guider och faktaartiklar med fokus på de sökord som många använder vid sökningar på Google. Allt för att hamna högt på ord och fraser som har större sökvolym.

Måsta alla anlitas?

Det kan se krångligt ut att behöva anlita samtliga av de ovan nämnda företagen för att nå toppen på Google. Är du insatt i ämnet och därmed bara vill ha hjälp med vissa delar bör företag inom vissa av dessa områden kontaktas. Vill du däremot ha en övergripande helhetslösning är det en större webbyrå eller ett marknadsföringsföretag som ska kontaktas. De har ofta flera olika kompetenser ”under samma tak”. Om de inte har den kompetens som efterfrågas har de generellt kontakter som kan förmedlas till företag som kan lösa de problem som uppstår.

Read More

Bästa tipsen från Annika Backlund inom fastighetsförvaltning

Annika Backlund är en kvinna som började intressera sig för fastighetsförvaltning och investerade tillslut i hyresfastigheter. Nu är hennes fastigheter värda flera hundra miljoner och i den här artikeln så får vi lära oss av hennes framgång men även av hennes misstag och tips till dig som är intresserad av fastighetsförvaltning.

På sökmotorernas resultat bland de mest populära artiklarna efter fonder så kan man finns de artiklarna om fastighetsförvaltning och att investera i hyreshus. Det är så som många familjer som haft det väldigt gott ställt investerat i idag för att öka sina inkomster. Det är inte alls alla som någonsin kommer ha möjlighet att pyssla med fastighetsförvaltning och att investera i en fastighet då det uppenbarligen kostar väldigt mycket pengar med sin fastighetsförvaltare som fasticon.se. Den som har gjort det är Annika och trots att hon armbågar sig fram i en värld inom fastighetsförvaltning som är väldigt mansdominerad så kan man få många tips och tricks av henne.

Framgångar och svårigheter
Annika är en eldsjäl inom fastighetsförvaltning och hon tycker verkligen om att vara en famn för andra där ute som vill gå i hennes spår. Det är aldrig en rak väg till något menar Annika och hon har till och med haft så stor otur att det har börjat brinna i en av hennes fastigheter vilket är en lång väg och stora kostnader till återställning trots försäkringar. Hon menar också att man måste vara smart när man hanterar bankerna och förhandlar med dom då det kommer till fastighetsförvaltning. Annika har till och med en kurs inom fastighetsförvaltning där man face to face med Annika får lära sig om hur man bäst sköter sina fastigheter och är en bra värd inom fastighetsförvaltning. Man ska inte bara hantera entreprenörer, det är också människor som ska bo och kanske jobba i dessa lokaler.

Annika berättar på sin kurs det viktigaste bitarna med hur man verkligen kommer igång med fastighetsförvaltning eftersom det är den biten som är allra svårast för de flesta. Det man kommer att få göra är att titta hur hon har gjort och hur hon jobbat sig fram dit hon är idag och hon kommer att vara en hjälpande hand tills man kommer igång.

Om man tar kontakt med Annika om man intresserad av fastighetsförvaltning så kommer hon att avslöja många fina råd till dig som vill börja jobba med detta. Det gäller bara att först våga ta klivet ut i den världen och inte vara rädd för om det går trögt i början. Så länge du kommit över steget med bankerna så finns alla möjligheter i världen för dig inom fastighetsförvaltning.

Read More

Olika trycktekniker

En tryckteknik är en teknik som används för att skapa tryck på en yta. Generellt är det mycket plana ytor då trycktekniken är svår att applicera på ojämna ytor. Det finns flera olika trycktekniker som primärt används på ett tryckeri. Vissa av dessa kan även användas i hemmet av privatpersoner.

Tryckform

I detta fall finns en statisk tryckform som används för att skapa trycket på exempelvis ett papper eller duk. Om ett tryckeri jobbar med att trycka tidningar så är det ofta denna tryckform som används. Det handlar om stora upplagor och kan därmed även gälla liknande produkter.

Icke-tryckform

Detta är ett samlingsnamn för alla trycktekniker som inte använder en tryckform. Trycket kan i detta fall istället uppstå genom exempelvis en utskrift för ditt tryckeri göteborg av en bläckstråleskrivare . Även detta är vanligt på ett tryckeri och inte minst inom marknadsföring och annat inom reklam. För privatpersoner bör denna tryckteknik vara den vanligaste då många har en skrivare i hemmet.

Högtryck

Enklaste sättet att förklara högtryck är att visa en stämpel. En del av ytan står ut från övriga delar vilket skapar ett tryck när detta appliceras på en yta.

Djuptrycket

Detta kan sägas vara motsatsen till högtryck. Istället för att delar är upphöjda då är det nedstänkta delar som skapar det tryck som eftersöks. Detta är vanligast inom olika konsttryck samt industriella produktioner. Inte lika vanligt på ett tryckeri som gör klassiska trycksaker.

Genomtryckning

Denna tryckform går ut på att färgen som appliceras går igenom materialet på de ställen som tryck skett samtidigt som det inte går igenom på övriga ställen. För att sätta detta i en praktisk tillämpning kan en stencil nämnas.

Offset

Offset är ett samlingsnamn för de trycktekniker som innebär att tryckplåt och cylinder används. Den stora fördelen är kvalitén. Ytan blir skarp, ren och mycket hållbar. Det passar främst till material så som papper, läder, trä och tyg. Allt som kan utsättas för tryck från de valsar (cylindrar) som används.

Det är inte ovanligt att ett tryckeri har ordet ”off-set” i namnet vilket därmed visar på vilken slags verksamhet som erbjuds till kunderna.

Silkscreentryck

Färgen pressas igenom en polyesterväv med hjälp av en skrapa. Samtidigt används schabloner för att skydda de områden som inte ska färgsättas. På detta sätt är det dessa schabloner som avgör tryckets utseende. En nackdel med denna tryckform är att enbart en färg kan användas per gång. Man måste därefter vänta på att färgen har torkat innan nästa färg kan användas.

Read More

3 saker att tänka på när du ska anlita en webbyrå!

Om du har ett mindre företag har du antagligen ingen egen marknadsavdelning. Eller så har du tidigare haft en anställd om nu bestämt dig för att anlita extern hjälp. Det kan ärligt talat vara en av dina bästa investeringar, en bra webbyrå kan vara skillnaden mellan ett fantastiskt bokslut eller konkurs.

Att anlita en webbyrå är inte helt gratis så om det är dags att plocka in extern hjälp gäller det att tänka efter innan och veta vad du behöver. Det är också väldigt dyrt och tidskrävande att byta, så se till att hitta en webbyrå som du kan inleda en lång relation med. Om du inte bor i Sveriges minsta stad finns det garanterat ett gäng olika typer av webbyrå där du bor. Dessutom lever vi som bekant i en tid med internet, så du kan med fördel anlita en byrå på distans om det passar dig bättre.

Här följer några matnyttiga tips du kan ta del av när du ska anlita din byrå:

  1. Ta reda på din målgrupp och hitta en webbyrå som är specialiserad på rätt sak. Det finns en uppsjö av byråer, alla med olika spetskompetens och specialiteter. Om du till exempel vänder dig mot ett marknadssegment som består mest av pensionärer, så är det kanske inte Facebook – reklambyrå du främst ska rikta dig in på webbyrå göteborg. Samma sak gäller givetvis åt andra hållet, om du säljer mot ungdomar kanske det inte är en annons i lokaltidningen som är din melodi.
  2. Lägg märke till detaljerna. Se till att direkt lägga märke till småsaker som säger mycket om hur din webbyrå Lovas det guld och gröna skogar på ett sätt som inte verkar rimligt? Återkommer dom som utlovat? Håller dom deadlines? Det är sådana detaljer som avgör om din relation kommer bli en fruktsam historia för webbyrå göteborg eller ett misslyckande. Försök helt enkelt så fort som möjligt avgöra hur seriösa dom är i sitt arbete. Det finns ingenting som är så jobbigt som att arbeta med någon som inte är engagerad webbyrå göteborg på samma nivå som dig, speciellt när det gäller något så viktigt som marknadsföring.
  3. Känns det bra att jobba ihop? Personkemin är otroligt viktigt vid ett marknadsfö Du har anlitat en webbyrå för att hjälpa dig göra bra reklam, ni kommer antagligen sitta i kreativa möten och försöka hitta på nya idéer tillsammans. Om det inte funkar mellan er personligen kommer resultaten bli sämre och du kommer betala för någonting du inte är nöjd med.
Read More

Dags att piffa upp bostaden? Börja med badrummet!

Att utföra en badrumsrenovering är ett säkert kort för att fräscha upp känslan av din bostad. Det är ofta så att man undermedvetet bedömer en bostad utifrån badrummet. Det låter kanske konstigt men det stöttas av forskning. Så vill man få en fräsch känsla i hemmet är det i badrummet man skall börja. Det är också så att ett fräscht badrum verkligen höjer värdet vid försäljning om det är en bostadsrätt man har. En badrumsrenovering är ofta ganska dyr så det är bra att vara beredd på utgiften.

Hur vill du ha det?

Alla tycker olika om allt. Och badrumsrenovering är samma sak, vad en gillar är en annans värsta mardröm. Det är kul och bra att det är så individuellt annars hade vi sett likadana badrum överallt. Visst finns det vissa gemensamma drag i vad många tycker om. Men det är sällan två individer har exakt samma smak, ofta skiljer sig något. Om inte båda är djupt influerade från av samma källa.

Kom undan billigt om du kan

En badrumsrenovering blir oftare dyrare än vad man tror från början, så på de ställen det går att vara lite mer sparsam är det bra att vara det. Exempelvis kan man hitta begagnade toalettstolar till en bråkdel av priset, det är verkligen bra om man vill dra ner kostnaden på något, och har man tänkt sig en vanlig toalettstol märker man ingen skillnad på en ny och en som är begagnad i bra skick för att renovera badrum. Det dyker alltid upp någon extra utgift man inte räknat med och då kommer man vara glad att man inte spenderade onödigt mycket någonstans där man kunde strama åt det lite och faktiskt hållit budget trots den oanade utgiften.

Visualisera för perfektion

Har du hört om ”the secret” boken fick ett genomslag för några år sedan. Den baseras på principen att man kan visualisera sig till sitt drömliv (i grova drag). Jag tror det krävs mer än visualisering för att lyckas men att visualisera hjälper verkligen för att hitta till sin verkliga passion. Så jag kommer att råda dig till att visualisera ditt nya badrum exakt som du vill ha det. Gå in i din fantasi och använd ditt nya badrum. Du behöver inte spara på nått. Fantasi är gratis.

Hjälp på traven

Hur känns golvet när du stiger in i badrummet? Du kanske bara har badrock på dig och är barfota. Är golvet lite kallt? Är det kakel? Har du en badrumsmatta? Vilken färg? Skall du in i badrummet för att ta ett bad? Eller kanske bara en snabbdusch eller gå på toa. Hur är belysningen? Är det dimmers eller vanligt ljus? Stora speglar? Ingen spegel!? Du väljer helt själv, det är din fantasi jag vill bara få dig att börja spåna lite. Gör den här visualiseringsövningen några gånger så kommer du att börja se nya saker och efter ett tag kommer du verkligen att hitta till ditt dröm-badrum. Sedan kan du börja fundera på en badrumsrenovering.

Visualisera innan du renoverar

En badrumsrenovering är ofta en dyr historia och att inte skapa ett badrum som man kommer stormtrivas i är ganska onödigt. Det kommer dröja innan nästa badrumsrenovering så se till att bli riktigt nöjd med den du utför. Det kan vara lockande att bara sätta igång för man vill ha ett nytt badrum fort. Men om du slarvar med förberedelserna för din badrumsrenovering kommer du verkligen att ångra dig i slutändan.

Read More

Måla om dina väggar på ett avslappnat sätt

Att måla om hemma är ett bra sätt att få ny känsla i ett rum, det kan faktiskt räcka med lite ny färg för att man skall få en bra känsla för ett rum man tröttnat på. De flesta vet hur man målar om väggarna inomhus, det är inte särskilt svårt. Däremot krävs det lite tålamod för att få ett bra resultat. Om man känner på sig att man inte har tillräckligt med tålamod för måleri nyköping att göra jobbet ordentligt är det bättre att man anlitar en målare som gör det åt en. Annars kanske man får ringa en målare oavsett efter att man målat väggarna på ett undermåligt sätt. Det handlar oftast om att förbereda väggen väl innan man börjar måla.

Så här får du mer tålamod i ditt måleri

Du kanske tycker att måleri är ett tråkigt jobb som du inte alls vill utföra. Jag kan förstå dig där men det är en onödigt negativ attityd inför målarenstockholm.nu att ha om du ändå har valt att måla om på egen hand. Det kan handla om ekonomi eller andra omständigheter, man kanske inte har råd med målare och får därför måla själv och svettas. Hur som helst om du nu skall måla är det bättre att skapa en attityd till måleri i norrtälje som gör att du inte känner att du slösar tid när du målar. Du kanske inte känner att du utvecklas av målandet. Det är ofta en känsla av att inte utvecklas som föder stress även om vi inte vet om det. Många människor är konstant stressade utan att märka det.

Read More

Hur du lyckas med din hemstädning snabbt och lätt

Dags att städa hemmet? Om du inte vill lägga ner onödigt mycket tid och energi på din hemstädning så är den här artikeln som skriven för dig. Jag kommer att dela med mig av mina bästa tips när det kommer till hemstädning, tips som gör att städningen går undan samtidigt som den inte ens känns jobbig att utföra. Visst låter det bra? Kanske för bra för att vara sant? Den som läser vidare får se.

Fisk, fågel eller mittemellan?

Börja med fågel, ta sedan mittemellan och slutligen tar du fisk. Vad pratar jag om? Jo höjd-ordningen för din optimala hemstädning med https://www.allabolag.se/5568824097/alberts-stadservice-ab. Det är viktigare än vad man tror att börja från rätt håll när det kommer till en effektiv städhjälp och städning i hemmet. Börjar man från fel håll blir det inte lika rent och eventuellt behöver man göra ett dubbel-jobb vilket är otroligt ineffektivt för städhjälp av diskho. Så starta med att torka av de ytor för städhjälp som är längst ifrån golvet och arbeta dig sedan neråt. Till sist kommer du till golvet som du dammsuger och eventuellt torkar med mopp.

Koppla av, du städar ju

Du behöver faktiskt inte tänka på vad du skall göra efter du städat, eller vad du kunde gjort istället för att städa, eller vad du gjorde innan du började städa med alberts-service.se. Du kan koppla av från allt det där och bara fokusera på att städa. Då kommer du att få ett bättre resultat och samtidigt vara mer avslappnad under tiden du städar och även efteråt. Jag garanterar att du kommer att tycka om att städa mycket mer om du testar den här tekniken, eller snarare attityden gentemot städning.

Diskbänken skall alltid hållas rent, toaletten också

Att torka av diskbänken och ta hand om ett diskberg en gång i veckan är otroligt dumt eftersom det kan vara rent av farligt att leva i sådan smuts utan bra hemstädning. Se till att hålla din diskbänk ren och din diskho fri från diskberg. Detsamma gäller toaletten, låt inte bakterier gro i ditt hem för det kan lätt leda till sjukdom och andra problem vid hemstädning, samtidigt som det är rent av äckligt att leva i. Håll det rent och fräscht för din egen skull och för dem som hälsar på dig!

 

Read More