Minneslund eller egen gravplats - Våra finaste företag för Snabblån | Tjänster för dig privat & företag

En del skriver ner hur de önskar ha sin begravning och var de vill begravas. Ofta förvaras detta dokument hos en begravningsbyrå. Då blir det enkelt för de efterlevande. Vet man inget om den avlidnes önskan får det bli så som de anhöriga själva känner att de vill göra. För en del är det viktigt att ha en specifik gravplats att gå till för andra räcker det med en minneslund för en stund av stillhet. Det kan vara avståndet mellan gravplatsen och de anhöriga som avgör vad man väljer. I kontakten med en begravningsbyrå får man hjälp att komma fram till ett beslut.

Minneslund

Askan efter en avliden person läggs i en urna. Urnan grävs ner i en minneslund, alternativt att askan spridas ut i lunden Det här är en anonym form av gravplats. De efterlevande är inte med när askan grävs ner eller sprids ut, eftersom de inte ska veta exakt var den finns. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som ombesörjer detta moment. När det är utfört får de anhöriga ett så kallat minneslundsintyg från sin begravningsbyrå i göteborg.

Det finns en särskild plats att sätta blommor och ljus på. Det gör att de efterlevande får en plats att gå till och minnas. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln av minneslunden. Kostnaden för gravsättning och skötsel tas från begravningsavgiften som betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige.

Egen gravplats

Väljer man en egen grav eller familjegrav kostar det inget att få en gravrätt. Det ingår i begravningsavgiften. En begravningsbyrå kan informera om olika typer av gravplatser.

Oftast vill man ha en gravsten eller kors på plats. Det finns stenar och kors i många olika utföranden. Det kan vara en stående eller liggande sten. Kors kan vara gjorda av ett järn eller trä. Önskar man designa något eget brukar det gå bra men då till en ökad kostnad.

Skötseln av en grav med sten eller kors ligger på de efterlevandes ansvar. Man kan köpa hela skötseln eller delar av den från kyrkogårdsförvaltningen.

På några kyrkogårdar anordnas en plats för gravsättning av urnor med endast en lite stenstod per urna. Stenstoden är försedd med en liten metallbricka där den avlidnes namn står. De efterlevande får en plats att gå till, men de behöver inte ansvara för skötseln. Det gör kyrkogårdsförvaltningen.

En helt ny företeelse på en gravsten eller ett kors är att man monterar en QR-kod på ena sidan. Den QR-koden leder till en digital minnesruna.