Webbplatser Archives - Våra finaste företag för Snabblån | Tjänster för dig privat & företag

Fem vägar för bättre likviditet

För en del företag kan likviditetsproblem uppstå även om de har ett gott resultat och stor orderingång. Framförallt handlar det om när egna inköp behöver ske och fakturor sedan skickas med långa betalningstider. Kortfattat innebär därmed likviditet företagets möjlighet att hantera löpande kostnader. För att få bättre likviditet finns flera vägar att gå. Bland annat kan man som företagare göra detta:

Vänta inte med fakturering

En del företag väntar med att fakturera till i slutet av månaden. Man tar därmed itu med det administrativa arbetet med fakturaköp en gång per månad. Men det innebär även att arbete som utförs i början av månaden faktureras i slutet av månaden och sedan betalas inom en månad dvs. i slutet av nästkommande månad. På detta sätt kan det vara två månader mellan utfört arbete och att pengarna kommer in. Ta för vana att alltid fakturera direkt när arbetet är utfört.

Sälja fakturor

Factoring innebär flera vägar till en bättre likviditet. Fakturor kan både belånas och säljas. Ett företag som väljer att använda fakturaköp som nämner på sina fakturor viket finansbolag det är som är inkopplad för tjänsten. Det är därmed till dem som betalningen ska ske till. Med andra or säljer man rätten att få in pengar (fordran) från en kund.

Kostnaden för factoring beror på främst om man väljer factoring med eller utan regressrätt efter fakturaköp. Är det enbart likviditeten som behöver förbättras kan man med fördel välja med regressrätt eftersom det håller nere kostnaden. Att välja factoring utan regress innebär att finansbolaget som erbjuder tjänsten helt och hållet tar över skulden och därmed även rätten att driva in den. Med regress har de rätten att sälja tillbaka fakturan om den inte betalas enligt gällande avtal.

Se över flexibla krediter

Den kredit som passar bäst för företag med kortsiktiga likviditetsproblem är kontokrediten. Räntan är förhållandevis låg och krediten kan användas extremt snabbt och enkelt. Man kan även se över krediterna på kreditkorten även om dessa inte är tänkta att användas vid större likvida problem.

Kanske kan en lösning vara att höja kontokrediten och därmed få tillgång till likvida medel under kortare period. Det är däremot viktigt att kontokrediten inte blir ett långvarigt sätt att låna pengar då företagslån är bättre i dessa situationer.

Hyr istället för köp

Att leasa en bil skapar en betydligt mindre påverkan på likviditeten mot att köpa den. Detsamma gäller en rad större maskiner. Genom olika hyresavtal får man även säkerheten i service och underhåll vilket därmed minimerar risken för oväntade stora kostnader.

Read More

Webbyrå som hjälper dig att synas på Google

En hemsida är första steget – att synas på Google är nästa. Har du inte kunskaper inom sökmotoroptimering är enklaste vägen upp på sökmotorn att köpa in tjänsten. Det kan göras inom dessa branscher.

Webbyrå

De flesta lite större företag låter en webbyrå bygga deras hemsida. Länge var det just enbart att bygga hemsidor som dessa företag gjorde. Men när efterfrågan har blivit större på digital marknadsföring och byggandet av sidan tätt sitter ihop med sökmotoroptimering går det idag ofta att köpa tjänster av en webbyrå som förbättrar sidans position på Google.

Även om det varierar i storlek och antal tjänster är det mycket vanligt att du kan vända dig till en webbyrå och få det mesta inom sökmotoroptimering levererat.

SEO-byrå

En SEO-byrå jobbar uteslutande med optimering mot Google. Fördelen är att de är väl insatta i arbetet och följer de trender och den utveckling som sker på området. I vissa fall finns däremot en nackdel att de inte genomför ändringar som behöver ske på hemsidan. Det är exempelvis vanligt att de genomför en kartläggning av hemsidan och noterar vilka ändringar som behöver genomföras. Sedan lämnar de över en rapport på detta. Nu får du som företagare ta med dig rapporten till din webbyrå som därmed får implementera ändringarna.

Det som byrån även kan hjälpa till med är att hyra ut eller sälja länkar som pekar mot din webbplats. Många SEO-byråer har enorma nätverk av webbplatser som de kan använda för att skaffa de länkar som ger ”poäng” hos Google. Detta är en av de punkter som ofta skiljer en SEO-byrå mot en webbyrå utifrån att en webbyrå mer sällan har dessa stora nätverk att jobba mot.

SEO-skribenten

En SEO-skribent skriver texter som är utformade för att möta Googles krav för att premieras i sökresultatet. Förr handlade det om att använda nyckelord ofta och i olika böjningar. Idag lägger Google större vikt vid användarvänlighet vilket gör att indelning, ordval, meningsbyggnad och struktur väger tungt.

I jämförelse med de tjänster som kan köpas hos SEO-byrå och stockholmswebbyrå.se är kostnaden för text betydligt lägre. Ett första steg kan därmed vara att se över sin webbplats och se till att enbart ha unik text på alla sidor. Ett jobb som passar väl för en SEO-skribent att utföra. Därutöver skriver dessa skribenter ofta guider och faktaartiklar med fokus på de sökord som många använder vid sökningar på Google. Allt för att hamna högt på ord och fraser som har större sökvolym.

Måsta alla anlitas?

Det kan se krångligt ut att behöva anlita samtliga av de ovan nämnda företagen för att nå toppen på Google. Är du insatt i ämnet och därmed bara vill ha hjälp med vissa delar bör företag inom vissa av dessa områden kontaktas. Vill du däremot ha en övergripande helhetslösning är det en större webbyrå eller ett marknadsföringsföretag som ska kontaktas. De har ofta flera olika kompetenser ”under samma tak”. Om de inte har den kompetens som efterfrågas har de generellt kontakter som kan förmedlas till företag som kan lösa de problem som uppstår.

Read More