Olika typer av läckor Archives - Våra finaste företag för Snabblån | Tjänster för dig privat & företag

Läcksökning värmesystem

Läckor i värmesystemet är absolut inte någonting du vill råka ut för. Men misstänker du att du har en läcka så är det viktigt att du åtgärdar den så snabbt som möjligt. Ju längre läckan pågår desto större blir skadan och även kostnaden för reparationer.

Hur vet jag att mitt värmesystem läcker?

Trycket i ett vattenburet värmesystem i en villa ska ligga på cirka 0,5-0,8 bar. Skulle trycket sjunka ska du fylla på vatten. Fortsätter trycket att vara lågt kan du börja misstänka en vattenläcka. Ett annat tecken på vattenläcka är gummislangarna mellan pannan/cirkulationspumpen och golvslingorna “svettas”. Det vill säga att det droppar vatten på utsidan av slangarna. Att du hittar vatten på utsidan av ditt värmesystem eller på golvet nedanför är ett starkt tecken på en vattenläcka.

Läcksökningsmetoder

Det finns en rad olika metoder för läcksökning som kan användas för att lokalisera exakt var läckan befinner sig och åtgärda problemet.

Korrelation

En metod som ger dig möjligheten att snabbt och säkert lokalisera läckan med aquademica. Den går till så att man placerar ut två så kallade “lyssnare” om var sida av läckan. Sedan jämförs ljudet mellan de två lyssningspunkterna och på så sätt lokaliserar man var på ledningen läckan befinner sig.

Lyssning

Genom att använda en digital utrustning som lyssnar efter så kallade “läckljud”, kan läckan lokaliseras snabbt av aquade. En säker metod för att hitta många olika typer av läckor. Resultatet av de ljud som den digitala lyssnaren har plockat upp analyseras och man kan snabbt skapa sig en bild av var läckan befinner sig.

Spårgas

Denna metod är effektiv för att lokalisera mindre läckor. Den går ut på att systemet fylls med gas. Därefter kan en mycket känslig rökdetektor användas för att se var det finns spår av gas som trängt ut där läckan befinner sig.

UV-belysning

UV-belysning är också en metod som kan användas för att hitta väldigt små läckage. Det är även en bra metod för att kontrollera tätheten. Metoden går ut på att vattnet färgas med pyranin. Därefter används en UV-lampa för att belysa rören. Pyraninet kristalliseras på platsen där vattnet har trängt ut och fångas upp av UV-lampan.

Sök hjälp i tid

Om du misstänker en läcka är viktigt att du genomför en läcksökning så fort som möjligt. Genom att använda metoder som korrelation, lyssning, spårgas eller UV-belysning kan läckan lokaliseras snabbt och smidigt. Hör av dig till en expert idag så slipper du alla kostnader som det innebär att åtgärda en läcka som har pågått under en längre tid.

Read More